Seksuelle overgreb:

Det kan være svært at forstå, at noget, der for længst er overstået, stadig kan påvirke voksenlivet så meget.

Erfaringsmæssigt ved vi, at seksuelle overgreb bl.a. kan få betydning for den ramtes selvtillid, forholdet til andre personer kan påvirkes og evnen til at indgå i sociale relationer svækkes.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb eller er du pårørende til en, der har været udsat for et overgreb, kan du få samtaler med en frivillig om de følelser og problemer, det giver dig.  Vi arbejder for at hjælpe og støtte seksuelt misbrugte til at mestre eget liv.

Hjælpen gives i form af individuelle samtaler eller selvhjælpsgrupper. Desuden kan der tilbydes bisidderhjælp til møder på kommunen, myndigheder, boligforening etc.  Hjælpen hos Aabenraa Selvhjælp gives af frivillige medarbejdere, som har viden og erfaring med de problemstillinger, seksuelt krænkede oplever i deres liv.

Har du brug for en snak, så ring og aftal en tid til en uforpligtende snak med en af os.

Tilbuddet er gratis og anonymt.

Hvad er seksuelt misbrug?

Seksuelt misbrug er, hvis man som barn eller voksen har oplevet, at blive udnyttet af en person, der har skaffet sig selv seksuel tilfredsstillelse. Det kan eksempelvis ske ved, at man er blevet tvunget til at se på, at skulle deltage i handlinger af seksuel karakter eller ved tvungen berøring af kroppens intime områder.

Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige.

Når overgrebene er ophørt, vil reaktionerne ikke bare forsvinde af sig selv. Oftest sker der det modsatte. Den misbrugte oplever, at komme længere og længere ind i følgevirkningerne af overgrebene. Som voksen kan det efterhånden være svært, at adskille årsag fra virkning.  Mange af de problemer, som den misbrugte oplever, vil i et eller andet omfang ikke kunne tilskrives de seksuelle overgreb.

Eksempelvis vil en kvinde, som har haft mange mislykkedes parforhold, ikke tænke på, at det kan skyldes senfølgerne af det seksuelle overgreb.

Barnets mestringsstrategier bliver til den voksnes senfølger!

Mulige problemstillinger for de ramte: Mindreværd, skam, skyld, frygt, mistillid, undertrykt vrede, bitterhed, had, manglende personlige grænser, seksuel dysfunktion, problemer i parforholdet etc.

At blive udsat for seksuelt overgreb betyder for de fleste, at de mister tilliden til andre mennesker og trækker sig tilbage fra verden. Den seksuelt krænkede, oplever ofte en følelse af, at være anderledes, udenfor, ikke forstået, ikke mødt og ensom.

Ofte vil det indre kaos samt skammen og skyldfølelsen, følge den misbrugte resten af livet.

Seksuelt krænkede har ofte behov for hjælp fra en person udenfor deres eget netværk til at støtte dem i de problemstillinger, som måtte opstå. Det er her Aabenraa Selvhjælp kan gøre en forskel.

Aabenraa Selvhjælp tilbyder ikke terapi, men støttende samtaler samt hjælp til at få etableret hjælp fra psykologordningen eller behandlingssteder.

Udover det, inddrages de andre samarbejdspartnere i huset, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ønsker du mere viden, så se under følgende relevante links.