Sponsorer

Aabenraa Selvhjælp vil gerne indgå sponsoraftaler med virksomheder, der er interesseret i at støtte frivilligt socialt arbejde lokalt. En sponsoraftale indeholder oplysning om, hvad virksomheden forpligtiger sig til at yde Aabenraa Selvhjælp og hvilke ydelser Aabenraa Selvhjælp forpligtiger sig til overfor virksomheden.

For virksomheden kan et sponsorat bestå af forskellige ting, bl.a. økonomisk støtte til Aabenraa Selvhjælps drift, tildeling af virksomhedens produkter, finansiering af eksempelvis PR annoncer, foldere, plakater eller lign. Udover det kan der gives tilskud til kontorartikler, inventar, IT og Av-udstyr samt tilskud til særlige arrangementer eller projekter.

For Aabenraa Selvhjælp kan et sponsorat indeholde forskellige aftaler, bl.a. virksomhedens logo på hjemmeside, en aftale om at tilbyde medarbejdere selvhjælp ved behov, hvilket kunne være medvirkende til at nedsætte sygefravær i virksomheden, etablering af mentor-ordning for udsatte medarbejdere, oprettelse af specifikke selvhjælpsgrupper mm. Aabenraa Selvhjælp deltager ligeledes gerne på personalemøder.

Nuværende sponsorer

Fabrikant Mads Clausens Fond har sponsoreret kr. 7.500 årligt de sidste mange år, sidst i 2016.

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond har sponsoreret kr. 30.000 i 2014 til Hjerterum, som blev brugt i 2015 på en udflugt med teaterforestilling for seksuelt krænkede.

Søsterloge nr. 46 Kilden I.O.O.F. har sponsoreret kr. 15.000 i 2015 til Voksne med senfølger efter seksuel misbrug i barndom og ungdom.