Parforhold / Ægteskab:

Samtaler med enkelte eller parvis:

Mange mennesker, der lever i et parforhold oplever problemer i samlivet, og har  svært at løse konflikter  som måske bunder i banale hverdagsbegivenheder.

Det kan måske være svært at snakke sammen og nå ind til hinanden eller det kan være svært, at få sagt og givet udtryk for alt det, der er så vigtigt.

Måske er “gnisten” i forholdet på vågeblus eller helt forsvundet – konflikterne ties ihjel – man misforstår og sårer hele tiden – De små dagligdags irritationer hober sig op og giver skænderier eller dræbende tavshed.

Måske “går det hele” op i pligter, krav og uopfyldte forventninger.

Den frivillige medarbejder kan bidrage til at:

  • Se problemerne i et nyt perspektiv.
  • At få sat ord på alt det, der er så svært, at få snakket om.
  • Begge parter får større indsigt i sig selv og hinandens reaktioner.
  • Begge parters forventninger afstemmes og kompromisser findes.
  • Finde muligheder for et bedre samliv.

Der er således ikke tale om parterapi, men hjælp til selvhjælp.

Den frivillige medarbejder har TAVSHEDSPLIGT .