ADHD

Når diagnosen ADHD bliver stillet , er det først en lettelse, men spørgsmålene melder sig hurtigt for den unge og voksne :

” Hvad nu ?  Hvem er jeg ? Hvad betyder det for mit fremtidige liv? Er det derfor , at jeg har svært ved at gennemføre en uddannelse  ? holde fast i mit arbejde. ?  får lagt mit liv i faste rammer ?….”

Forældrene til ADHD ramte børn føler måske også en  lettelse , når diagnosen stilles, men også her melder hverdag sig med den problematikker i forhold til at få en hverdag til at fungere. Desuden oplever mange sorg og afmagt i situationen.

Vi tilbyder individuelle samtaler ang. ADHD problematikkerne  både til de unge og voksne med ADHD samt til forældre til ADHD- ramte .

Desuden har vi tilbud om selvhjælpsgrupper for ADHD – voksne. Der skal  mindst være 5 i gruppen, for at den kan starte. Desuden  er en frivillig, der sidder inden med erfaring og viden indenfor området, altid til stede.

ADHD – voksen gruppen : Her kan du mødes ligestillede  og tale ubesværet uden at blive misforstået og møde en accept af ,hvem du er . Håbet  for gruppen er, at du kan blive et del af et netværk, der dels kan lære af hinanden og dels kan give hinanden støtte i det videre liv. Her ved får du dine stærke kompetencer frem i lyset.

Du kan læse mere om ADHD på www.adhd.dk