Bisidder

Det kan være svært, når man har det dårligt og føler sig trængt op i en krog i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed, skilsmisser m.m., at overskue eller følge med i forskellige vigtige samtaler med offentlige myndigheder. Da det samtidig er vigtigt at få fremlagt sine problemer korrekt, selvom man er i en livskrise, kan en bisidder være en mulighed.

En bisidder afholder en forberedende og afsluttende samtale med dig.

Bisidderen er tillige med til møder, såfremt du ønsker det og det er muligt.

Som mødedeltager hjælper bisidderen dig med at holde hovedet klart og gennemskue dine problemstillinger. Du får dermed både en skulder at læne dig op ad og en som kan give dig vejledning og tryghed i møde med offentlige myndigheder.

Ring til os og aftal tid.